پرتال جامع سنجش و آموزش

آیا تا به حال به این موضوع فکر کرده‌اید که:
چرا بعضی انسان ها در زندگی موفق تر هستند و برای خود اهداف و برنامه هایی دارند ؟
چگونه این افراد توانسته اند، نسبت به بقیه پیشرفت بیشتری به دست آورند؟
دلیل موفقیت این افراد تصمیمات درست و بجایی است که در مراحل مختلف زندگی گرفته‌اند.
انسان های موفق ، استعداد های شان را کشف ، توانایی های خود را پرورش و نسبت به شخصیت خود و دیگران شناخت کافی بدست آورده اند. همین مسئله به آنها کمک کرده تا تصمیمات و عملکرد های درستی داشته باشند.

دوست و همراه گرامی…
هدف اصلی پرتال سنجش و آموزش هستایار، بودن در کنار شماست، تابتوانید استعداد ها و توانایی های خود و دیگران را بهتر بشناسید و شخصیت کامل تری پیدا کنید. 

والـــدیـن بخوانند

چرا باید فرزندانمان را بیشتر بشناسیم

دانش آموزان بخوانند

چرا باید خودمان را بیشتر بشناسیم

دبـــیـران بخوانند

چرا باید شخصیت دانش آموزان را بشناسیم

مـــدیـران بخوانند

چرا باید پرسنل را بیشتر بشناسیم

شخصیت چیست؟

شخصیت شامل رفتارها، سبک فکر‌ها، شیوه‌ی حرف زدن، درک محیط و تعامل‌های بین فردی است که پیوسته [بر اساس یک الگوی قابل تشخیص] در یک فرد مشاهده می‌شود.

توانایی چیست ؟

توانایی(Ability) : به مجموعه‌ای از واکنش‌های ذهنی و عینی که شخص را برای انجام دادن کار یاری می کند و برای او کاری راحت می باشد .
توانایی های فردی را می توان به دو دسته تقسیم کرد
1- توانایی‌های ذهنی
2-توانایی‌های بدنی
توانایی تشکیل شده از ( استعداد ، مهارت و هوش )
استعداد(Talent) : توانایی های ذاتی هر فرد است.

 اما چگونه استعداد خود را بشناسیم؟
مهارت (Skill) : توانایی است که از طریق آموزش و کسب تجربه به دست می‌آوریم.

چگونه مهارت‌های مورد نیاز خود را بشناسیم و پرورش دهیم؟
هوش (Intelligence) : بخشی از آن اکتسابی و بخش دیگر آن ارثی است. 

چگونه توانایی هوش خود را بشناسیم و از آن بهتر استفاده کنیم؟

دوست داری بشناسی

تست های شناختی

تست شخصیت شناسی

تست MBTI به شماکمک می کند تا با شخصیت درونی (تیپ شخصیتی) خود بیشتر آشنا شوید و بتوانید تصمیمات بهتری بگیرید.
MBTI

تست رغبت سنجی شغلی

تست رغبت سنجی شغلی_تحصیلی استرانگ به شما کمک می کند تا رشته تحصیلی و شغل متناسب با استعداد های خود را انتخاب کنید.
استرانگ

تست هوش چند گانه

تست گاردنر به شما کمک می کند تا دریابید از هشت هوش خود کدام هوش ها برتر هستند.(IQ فقط یکی از این 8 هوش است )
گاردنر

تست اضطراب BAI

تست اضطراب بِک میزان و شدت اضطراب شما را اندازه گیری می کند.(اضطراب و استرس خمیر مایه تمام بیماری ها)
بک